Introducció a la lògica (Codi oficial: 360906; Grup B1)

Organització

Professor: Joost J. Joosten, Coordinació: Calixto Badesa Cortes
El curs és de 6 crédits el qual correspon amb 50 hores de contacte.
Les clases es fan al aula 403 a Montalegre 6.
Dimarts: 17:00 -- 18:00;
Dimecres: 17:00 -- 18:00;
Dijous: 17:00 -- 18:00.
En aquesta pàgina anirem anotant el progres i potser posarem alguns apunts.
La pàgina oficial de l'asignatura es troba aquí (de moment no funciona aquest enllaç però és pot accedir mitjançant aquest enllaç fent click en "Tardor") i aquí (ambdos accesible des de aquí).

El professor de les sessions de problemes és Tommaso Moraschini en l'horari de 18:00 a 19:00 els dimecres les tres setmanes abans de cada examen parcial.

Les dates abaix s'han d'actualitzar.
Setmana 1 Setmana 2
Setmana 3 Setmana 4
Setmana 5 Setmana 6
Setmana 7 Setmana 8
Setmana 9 Setmana 10
Setmana 11 Setmana 12
Setmana 13 Setmana 14 Setmana 15 Setmana 16

Setmana 1

La primera setmana.

Dimarts 15-09-2015
Vam començar el dimarts amb una introducció suau que es troba aquí
Dimecres 16-09-2015
Vam començar el capítol 6.1 parlant de la sintaxis de la lògica proposicional. Unes notes aquí


Dijous 17-09-2015
6.2Setmana 2

21/9 a 25/9. El dimarts vam començar amb el capitol 7. Vam parlar de valors de veritat, asignacions, i el significat dels conectius. De fet vam començar amb taules de veritat molt senzills. La Pierina va fer l'exercisi 2 a i c observant que existeixen mes de una solució. El dimecres vam parlar del número de asignacions diferents posibles donat un conjunt de variables proposicional. Marco i Alba van fer una taula de veritat. Donem el capítol 7 per acabat.

Setmana 3

28/9 a 2/10. Vam repassar el dimarts el capítol 7. David Muñoz va demostrar que la formula (p-->q) \/ (q-->p) és una tautologia. Vam donar la definició de satisfacibilitat. També vam parlar de P, NP, CoNP i EXP i el problema de 1 millon de dolars.

Setmana 4

5/10 a 9/10. vam terminar el capítol 9. Hem de saber la definició de Gamma |= phi i això podría ser una pregunta del examen. Tamb\'e hem de poder fer la demostraci&oactue; de les tres propietats bàsics de la consequencia lògica: reflexivitat, monotonicitat i transitivitat.

Setmana 5

12/10 a 16/10. Vam començar amb el capítol 9: equivalencia. En Tommaso va fer uns exercisis propis amb el proposit d'eliminar alguns conectius substituint-les per altres preservant l'equivalencia lògica. A més, va fer els exercisis 3 y 8 del capítol 8. El dijous vam terminar el capítol 8.


aquí tenim un examen per a practicar. Ho sento, però el vaig escriure en Anglès. Avui dia però, tothom a l'academia hem de saber una mica d'AnglèsÉ

Setmana 6

19/10 a 23/10. Vam tenir el primer parcial.

Setmana 7

26/10 a 30/10. Hem fet el capítol 11.

Setmana 8

2/11 a 6/11. Vam començar els capítols 12 i 13. Hem passat força temps fent l'exercisi 33 del capítol 13.

Setmana 9

9/11 a 13/11. El dimarts, vam seguir amb l'exercisi 33 i vam parlar més de la sintaxi. Hem fet uns reflexions sobre el contingut lògic de la paraula ``només". Vam terminar amb el capitol 12 (no hi ha temps pels accents avui). A mes, vam fer un pareill d'exercisis de aparicions obertes i lligades. Tambe vam fer l'exercisi 32 del capitol 13 estudiant grec i llati.

Setmana 10

16/11 a 20/11. Vam parlar del concepte de conjunt i vam veure la paradoxa de Russell. Hem acabat el capítol 1 i el 2.1.

Setmana 11

23/11 a 27/11. Conjunts i veritat en una estructura.

Setmana 12

30/11 a 4/12. Consequencia logica (sin accents avui).

Setmana 13

7/12 a 11/12. Repassar. aquí tenim un examen per a practicar.

Setmana 14

14/12 a 18/12.

Avaluació única

El divendres 15 de gener, de 16:00 -- 18:00.

El dimecres 13 de gener de 11:00 -- 12:00 a l'aula 403 farem una hora de preguntes.

Reavaluació

El dijous 4 de gener, de 16:00 -- 18:00 a l'aula 403.

Per als pocs que han de fer la reavaluació, faré una hora de preguntes el dimarts 2 de febrer de 11:00--12:00 a l'aula 403 (Montalegre).IMPORTANT: si algú voldria fer servir la reavaluació per pujar la seva nota actual (aprovada) m'ha d'avisar. Crec que no es pot fer això oficialment allò de pujar nota i per tant hauré de fer alguna cosa especial. En aquest cas, s'ha de renunciar la nota actual.

Preguntes i respostes

Pregunta

P: Una pregunta pel que fa l'exercici 3.2 de l'examen de prova (primer parcial):

No acabo de saber si el faig del tot bé i volia consoltar-ho amb vostè:

Entenc que en el primer cas, hem de trobar una fòrmula que sigui equivalent a ¬p i que aquesta fòrmula ha d'estar formada, com a molt, per la connectiva --> i la constant falsum.

Mitjançant taules de veritat he trobat que

p --> falsum ≡ ¬p

Resposta

R.:
Molt bé!

Pregunta

P: I, a continuació:


En el segón venen els problemes. Hem de trobar una fòrmula que sigui equivalent a p^q però per més que ho intento no sóc capaç.
Quin és el meu error?

Resposta

R.:
no crec que es tracta d'un error. Senzillament, a vegades no trobas en seguida la solució. Per tant t'aconsello seguir buscant. Una pista et podría donar: la disjunció és fácil amb la implicació y la negació (que ja la tenim mitjançant l'exercisi d'abans); la conjunció es pot reduir a la disjunció fent servir el nostre amic de Morgan...

Potser que hauria d'haver posat el 3.3 abans del 3.4!

Pregunta

P: Potser m'agradaria anar a la revisi&ocute; de l'examen però ja me vas comentar que això sería al gener, no?

Resposta

R.: Efectivament, el 15 de gener de 2016. 16.00-18.00 en l'Aula 403

Pregunta

P: L'examen de recuperació del febrer, entra tota la materia d'Introducció a la logica?. Si es així, l'examen estarà compost d'un sol examen, o seran dos i faras la mitjana?. Si es d'aquesta manera, no entenc que si tenim aprovat el primer parcial tinguem que tornar a repetir.lo.

Resposta

R.: l'examen de recuperació és el 4 de febrer de 2016. 16.00-18.00 a l'Aula 403. Conpren tota la materia tractada en el curs i no pas -

Pregunta

P: La recuperació és de tot el temari o només de la part suspesa? i si és de tot, que són dos exàmens?

Resposta

R.: La recuperació és és un sol examen de dues hore de tot el temari.

Pregunta

P:

Resposta

R.:

També unes comentaries del pla docent en castellà:Clases de teoría: del 15 de septiembre al 17 de diciembre Clases de prácticas: Octubre: días 7, 14 y 21; Diciembre: días 2, 9 y 16

Horas totales: 46 Horas de prácticas 6 (3 antes de cada parcial)

EVALUACIÓN

Evaluación continua: dos exámenes parciales, el primero el día 22 de octubre y el segundo el día 17 de diciembre.

El primer examen parcial abarca el 40% del temario (Lógica proposicional) y el segundo parcial el 60% del temario (Lógica de primer orden). De acuerdo con esta proporción, el primer examen parcial puntuará sobre 4 puntos y el segundo sobre 6 puntos. Para poder presentarse al segundo parcial hay que haber obtenido una nota igual o superior a 1 en el primer parcial. La nota de la evaluación continua será la suma de las notas obtenidas en los dos exámenes parciales. Si un estudiante no se presenta a alguno de los dos exámenes parciales se considerará que no se ha presentado en evaluación continua.

Evaluación única: Examen final el divendres 15 de gener de 16:00 -- 18:00 al aula 403.

Elección del método de evaluación El sistema de evaluación por defecto es el de evaluación continua. Todo estudiante puede elegir entre ser evaluado por el sistema de evaluación continua o por el sistema de evaluación única. Todos los estudiantes que no se hayan presentado a la evaluación continua, pueden optar por el sistema de evaluación única.

Revaluación: Examen del mismo tipo que el examen final. Para tener derecho al examen de revaluación es necesario haberse presentado o bien a la evaluación la continua o bien a la única, y haber obtenido una nota igual o superior a 3.