Lògica 2023 (Codi oficial: 360961; Grup A1)

Organització

Professors: Joost J. Joosten i Vicent Navarro Arroyo, Coordinació: Sergi Oms Sardans

El curs és de 6 crédits el qual correspon amb 50 hores de contacte.

Les clases es fan en català (o alguna cosa semblant) a l'aula 411 a Montalegre 6.

Dimarts: 11:00 -- 12:00;

Dimecres: 11:00 -- 12:00;

Dijous: 11:00 -- 12:00;

En aquesta pàgina anirem anotant el progres i potser posarem alguns apunts.

Els professors de les sessions de problemes també són el Joost J. Joosten i Vicent Navarro Arroyo i seran en l'horari de 11:00 a 12:00 i sempre l'aula .Fem servir el llibre Elementos de lógica formal en la segona edició dels autors Calixto Badesa, Ignasi Jané, i en Ramon Jansana. L'editora és Ariel. Filosifia.


Dates primer parcial: per determinar;

Data segon parcial: Dimarts 22 de desembre 15:00-16:00;

Data examen avaluació única: dimecres 10 de gener del 2024 de 9:00-11:00 a l'aula 411 (l'aula de sempre)

Data examen reevaluació: dimarts 30 de gener del 2024 de 9:00-11:00 a l'aula 411 (l'aula de sempre)

Aqui teniu un link des d'on es pot navegar als horaris oficials. 


Setmana 1

La primera setmana. (Setembre 11 -- 15)


El dimarts vàrem fer un repas de lògica proposicional: sintaxi, semantica formal, tautologies, taules de veritat, etc. El dimecres hem treballat més amb les nociones basiques de lògica proposicional. En particular, conseqüència lògica. El dijous hem repassat la definició d'un model de primer ordre amb identitat.

Setmana 2

(Setembre 18 -- 22)


Hem acabat el repàs de lògica de predicats (moltes gràcies a Tommaso Moraschini). Després hem començat el tema de conjunts. En particular el principi de l'extensionalitat. També hem vist com el principi de comprensió dona lloc a paradoxes (Russell) i hem parlat del context històric filosòfic (Frege, Logicisme, Russell, Predicativisme). Hem parlat d'operacions sobre conjunts i hem vist com combinar interseccions i unions. Recomano fer els primers 12 exercicis del capítol 1 i els primers 2 del capítol 2.

Setmana 3

(Setembre 25 -- 29)

Hem repassat la paradoxa de Russell. Hem treballat amb operacions sobre conjunts en particular unió, disjunció i resta. He demostrat identitats fent servir aquestes opearcions com ara A intersecció B = B intersecció A o com ara A - B = B - A sii A = B.

Setmana 4

(Octubre 2 -- 6)

Setmana 5

(Octubre 9 -- 13)

Setmana 6

(Octubre 16 -- 20)

Setmana 7

(Octubre 23 -- 27) 

Setmana 8

(Octubre 30 -- Novembre 3) 

Setmana 10

(Novembre 6 -- 10)

Setmana 11

(Novembre 13 -- 17)

Setmana 12

(Novembre 20 -- 24)

Semana 13

(novembre 27 -- desembre 1)

Semana 14

(desembre 4 -- desembre 8)

Semana 15

(desembre 11 -- desembre 15)

Semana 16

(desembre 18 -- desembre 22)Preguntes i respostes

Pregunta

Soc un alumne teu de 1r curs de l'assignatura Introducció a la Lògica (Grup A1) i volia fer-te unes preguntes sobre el llibre aquell que ens vas recomanar a classe anomenat Elementos de Lógica Formal.

1) És un llibre teòric o de lectura?

2) És obligatori o simplement consideres que és molt recomanable tenir-lo?

3) Un cop que el tinguem, el podrem aprofitar a 3r de grau quan fem l'assignatura de Lògica? És que em sona que vas dir que ens podria ser molt útil, també.

4) Em podries dir el nom dels autors, editorial, etc. (o directament el número ISBN, que conté ja tota la informació) per, si ho recomanes, poder-me'l comprar?

5) Aquesta cinquena pregunta no està relacionada amb aquest llibre sobre el qual t'he preguntat, però volia preguntar-te, a més a més, si de la teva assignatura hi ha algun llibre purament de lectura la lectura de la qual sigui obligatòria o no.

Resposta

1) Teòric però amb molts exercisis.

2) Molt, però molt recomanable.

3) Si, serveix a tercer també (pot dependre una mica del professor...)

4)A dalt d'aquesta pàgina.

5)From last year's website I copy-paste:
Here are some suggestions:

"Gödel, Escher, Bach", from Douglas Hofstadter. Dissemination text for the general interested audience. Relatively little logic though. It is somehow related to "The emperor's new mind" from Penrose.

The book by Torkel Franzen "Gödel's Theorem: An Incomplete Guide to Its Use and Abuse" is much more on logic. Although accessible, it requires much more dedication from the reader but it is very well written and a good read in general.

There is "Logic, Logic and Logic" by Boolos but I guess that is too hard for the moment.

Odifreddi has some dissemination writings that I have not read but may be worth while looking at.

For the real daring and dedicated student, there is even Pudlak's "Logical Foundations of Mathematics and Computational Complexity" which you can also have a look at.

My colleague Joan Bagaria suggested: A good source for introductory material is SEP:

https://plato.stanford.edu/index.html 

Pregunta

Resposta

Pregunta

Resposta

Pregunta

Resposta

Pregunta

Resposta

Pregunta

Resposta

Pregunta

Resposta

Pregunta

Resposta

Pregunta

Resposta

Pregunta

Resposta