Introducció a la lògica 2023 (Codi oficial: 360906; Grup A2)

Organització

Professors: Joost J. Joosten i Vicent Navarro Arroyo, Coordinació: José Martínez Fernández

El curs és de 6 crédits el qual correspon amb 50 hores de contacte.

Les clases es fan en català (o alguna cosa semblant) a l'aula 404 a Montalegre 6.

Dimarts: 10:00 -- 11:00;

Dimecres: 10:00 -- 11:00;

Dijous: 10:00 -- 11:00;

En aquesta pàgina anirem anotant el progres i potser posarem alguns apunts.

Els professors de les sessions de problemes també són el Joost J. Joosten i Vicent Navarro Arroyo i seran en l'horari de 11:00 a 12:00 i sempre l'aula 404.Fem servir el llibre Elementos de lógica formal en la segona edició dels autors Calixto Badesa, Ignasi Jané, i en Ramon Jansana. L'editora és Ariel. Filosifia.


Dates primer parcial: per determinar;

Data segon parcial: Dimarts 22 de desembre 15:00-16:00;

Data examen avaluació única: dimecres 17 de gener del 2024 de 9:00-11:00 a l'aula 404 (l'aula de sempre)

Data examen reevaluació: divendres 2 de febrer del 2024 de 9:00-11:00 a l'aula 404 (l'aula de sempre)

Aqui teniu un link des d'on es pot navegar als horaris oficials. 


Setmana 1

La primera setmana. (Setembre 11 -- 15)


El primer dia hem parlat de les expectacions dels estudiants pel que fa a introducció a la lògica: que volem aprendre? També hem parlat dels ingredients d'un raonament. Sobretot com condueix a una conclusió. El dimecres hem vist algun exemple de raonament matemàtic. Va ser la prova que la suma dels tres angles en un triangle iguala 180 graus. L'exemple el pots trobar a la introducció del llibre on es comenta que va ser usat pel Immanuel Kant al Kritik der reinen Vernunft. Hem aïllat la noció de proposició. Hem parlat dels connectors. Al nostre grup només fem servir, negació, conjunció, disjunció i implicació.

Setmana 2

(Setembre 18 -- 22)


Aquesta setmana hem acabat la sintaxi de lògica proposicional (moltes gràcies Tommaso Moraschini pel dimarts). Hem vist com fer les taules de veritat amb els connectors de conjunció, disjunció i negació i com combinar-els. Hem vist arbres genealògics i com són d'utilitat a l'hora de fer una taula de veritat. Ens hem parat una estona sobre la diferència ente el sistema decimal i el sistema binari i hem vist que el sistema binari ens dona una metodologia per enumerar les files d'una taula de veritat. Us recomano molt fer els exercicis del capítol 6 (no els d'inducció). I també alguns exercicis del capítol 7.

Setmana 3

(Setembre 25 -- 29)

Hem definit com funcionen les taueles de veritat i hem definit que vol dir que una formula és una tautologia, una contingència o una contradicció. També hem fet alguns exemples com ara (A /\ B ) és una tautlogia si només si (tant A és una tautlogia com que B és una tautlogia).

Setmana 4

(Octubre 2 -- 6)

Setmana 5

(Octubre 9 -- 13)

Setmana 6

(Octubre 16 -- 20)

Setmana 7

(Octubre 23 -- 27) 

Setmana 8

(Octubre 30 -- Novembre 3) 

Primer parcial: dijous 2 de novembre.

Setmana 10

(Novembre 6 -- 10)

Setmana 11

(Novembre 13 -- 17)

Setmana 12

(Novembre 20 -- 24)

Semana 13

(novembre 27 -- desembre 1)

Semana 14

(desembre 4 -- desembre 8)

Semana 15

(desembre 11 -- desembre 15)

Semana 16

(desembre 18 -- desembre 22)

Segon parcial, possiblement/probablement el dijous 21 de desembre.

Preguntes i respostes

Pregunta

Soc un alumne teu de 1r curs de l'assignatura Introducció a la Lògica (Grup A2) i volia fer-te unes preguntes sobre el llibre aquell que ens vas recomanar a classe anomenat Elementos de Lógica Formal.

1) És un llibre teòric o de lectura?

2) És obligatori o simplement consideres que és molt recomanable tenir-lo?

3) Un cop que el tinguem, el podrem aprofitar a 3r de grau quan fem l'assignatura de Lògica? És que em sona que vas dir que ens podria ser molt útil, també.

4) Em podries dir el nom dels autors, editorial, etc. (o directament el número ISBN, que conté ja tota la informació) per, si ho recomanes, poder-me'l comprar?

5) Aquesta cinquena pregunta no està relacionada amb aquest llibre sobre el qual t'he preguntat, però volia preguntar-te, a més a més, si de la teva assignatura hi ha algun llibre purament de lectura la lectura de la qual sigui obligatòria o no.

Resposta

1) Teòric però amb molts exercisis.

2) Molt, però molt recomanable.

3) Si, serveix a tercer també (pot dependre una mica del professor...)

4)A dalt d'aquesta pàgina.

5)From last year's website I copy-paste:
Here are some suggestions:

"Gödel, Escher, Bach", from Douglas Hofstadter. Dissemination text for the general interested audience. Relatively little logic though. It is somehow related to "The emperor's new mind" from Penrose.

The book by Torkel Franzen "Gödel's Theorem: An Incomplete Guide to Its Use and Abuse" is much more on logic. Although accessible, it requires much more dedication from the reader but it is very well written and a good read in general.

There is "Logic, Logic and Logic" by Boolos but I guess that is too hard for the moment.

Odifreddi has some dissemination writings that I have not read but may be worth while looking at.

For the real daring and dedicated student, there is even Pudlak's "Logical Foundations of Mathematics and Computational Complexity" which you can also have a look at.

My colleague Joan Bagaria suggested: A good source for introductory material is SEP:

https://plato.stanford.edu/index.html 

Pregunta

Resposta

Pregunta

Resposta

Pregunta

Resposta

Pregunta

Resposta

Pregunta

Resposta

Pregunta

Resposta

Pregunta

Resposta

Pregunta

Resposta

Pregunta

Resposta